வைகுண்டத்திலிருந்து மஹாவிஷ்ணு எப்படி பூலோகவாசிகளைக் காக்க திருப்பதி – திருமலைக்கு எழுந்தருளினாரோ அதே வகையிலே திருவேங்கடவன் தென்திருமலையிலும் தமக்கென ஒரு ஆலயத்தை நிறுவி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார்

–திருப்பதி – திருமலை தேவஸ்தான வைகானச ஆகம ஆஸ்தான பண்டிதர் மாடம்பாக்கம் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பட்டாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் 

Maha Samprokshanam

The Maha Samprokshanam of the THEN-THIRUMALAI Sri Venkateswaraswamy Vari Temple was performed on February 28, 2001. The festivals lasted five days commencing February 24, 2001.

Services

Upcoming Events

Saturday, January 28, 2023 / Whole day
Radha Sapthami

Vaikunta Ekadashi is a special Ekādaśī. It coincides with Mokṣadā Ekādaśī or Putrada Ekādaśī. It is observed on the 11th lunar day of the waxing lunar fortnight of the solar month of Dhanu.

Temple Structures

Like the Srivari temple in Tirumala-Tirupati in Andhra pradesh, the Srivari Temple,Coimbatore in Tamilnadu is located on a natural hill amidst sylvian surroundings at an elevation of about 1000 ft. The majestic looking Golden gopuram above the sanctum sanctorum and the temple complex in white and grey add to the grandeur of the shrine against the backdrop of the greenish blue Nilgiri Mountains.

Dharsan Timings

Morning 5:55 AM TO 1:00 PM
EVENING 4:00 PM TO 7:30 PM

Contact Us

Then Thirumalai ,
Sirumugai RoadMettupalayam,
Coimbatore-641302
Tamilnadu, India.

This website is created for the benefit of staffs & workers of Sri Kannapiran Mills Limited & KG Denim Limited All Rights Reserved. © 2021.